ค่ายเยาวชน YSDN ภาคกลาง Visual Note Taking

วันที่ 12-14 ตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลางได้จัดค่ายเยาวชน YSDN ภาคกลางขึ้น โดยใช้ชื่อค่ายว่า “Visual Note Taking” ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นน้องๆเยาวชนและพี่ๆประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจาก 7 จังหวัดภาคกลางได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี

ค่ายกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการจับประเด็นด้วยการใช้วิธีจดโน๊ตแบบ Visual Note Taking โดยแต่ละกิจกรรม จะมีแนวทางสอดแทรกความรู้และความสนุกเอาไว้ในทุกๆกิจกรรม ทั้งด้านการฟังจับประเด็น การสังเกตุความเป็นไปของสถานการณ์ การคิดประมวลผลและนำเอามาถ่ายทอดให้เป็นเรื่องราว ในระยะเวลาทั้งสามวัน มีการตั้งโจทย์ให้น้องๆได้คิดได้ทำ รวมทั้งได้ลองออกไปหน้างานจริงๆอีกด้วย

ทั้งนี้เอง น้องๆก็ได้มีโอกาสไปฟังจับประเด็น คิดวิเคราะห์จากกิจกรรม สานเสวนา “สุราเสรีมีราคาต้องจ่าย ใครรับผิดชอบ” ณ ร้านสภา Camp&Cafe ซึ่งดำเนินรายการโดยเภสัชกร สันติ โฉมยงค์ (ผู้ประสานเครือข่ายองค์งดเหล้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยในงานนี้เองก็ได้รับเกียรติจากคุณทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคก้าวไกล) มาเป็นแขกรับเชิญพูดแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สุราก้าวหน้าและสุราเสรี

หลังจากน้องๆได้ฟังจับประเด็น คิดวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลานำเอาข้อมูลที่ได้ มาปรับใช้ในรูปแบบ Visual Note Taking และนำเสนอผลงานให้เพื่อนๆได้ฟัง ซึ่งน้องๆได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็น มุมมองต่างๆ เพื่อพัฒนาและเอามาปรับใช้ได้ในอนาคต

Facebook : ถักทออาสา

Youtube : ถักทออาสา