พิธีปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ผู้พันแป้วมาแล้ว สระบุรีเดินหน้าลุย!!…. รั้วของชาติปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยเหลือสังคม เริ่มวันนี้ เปลี่ยนแปลงวันนี้…แล้ววันพรุ่งนี้ เราจะดีกว่าเดิม

ที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง ได้ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มมึนเมา โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่หมู่บ้าน ชุมชน และสถานศึกษา ถึงแม้ว่าผลการตอบรับอาจจะไม่ดีมากนัก แต่ก็ยังมีนักดื่มหน้าใหม่ นักดื่มหน้าเก่า และนักดื่มขาจร มาเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามากขึ้นเรื่อยๆ

พันเอก(หญิง) ดร.ฉวีวรรณ แน่นอน “ผู้พันแป้ว”

ปัจจุบันผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระบุรีดำรงตำแหน่งโดย พันเอก(หญิง) ดร.ฉวีวรรณ แน่นอน หรือ”ผู้พันแป้ว” ได้มีความคิดริเริ่มที่จะก่อตั้งทีมเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มมึนเมา จึงทำให้ผู้พันแป้วก้าวเข้ามาจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้และสร้างรากฐานสร้างทีมงาน เพื่อนำไปต่อยอดช่วยเหลือสร้างประโยชน์สู่สังคม

_____________

วันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ณ กองพันทหารม้าที่11 กรมทหารม้าที่4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี โดยมีพี่น้องทหารเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 นาย

ตลอดกิจกรรมเรามีวิทยากรมากความสามารถ มาให้ทั้งความรู้และสร้างเสริมกิจกรรมผ่อนคลายสมอง ดังนี้

  • คุณทนงชัย บูรณพิสุทธิ์ ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง มาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุขภาพ
  • คุณณัฐฐาพร สิงคุณา เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ควบตำแหน่งที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.แอลกอฮอล์ และ พรบ.รถ มีประโยชน์อย่างไร

  • จ.ส.อ.เฉลิมชัย โกมารกุล ณ นคร พลขับรถสายพาน พิธีกรและนักสันธนาการ
  • จ.ส.อ.อภิชาติ สีหาบุตร นายสิบยุทธการ พิธีกรและนักสันธนาการ

หลังจากได้รับความรู้และผ่อนคลายจากกิจกรรมสันธนาการ 11.00 น. ถึงเวลาเข้าร่วมพิธี ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

พิธีตั้งสัจจะปณิธาน ปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา

เวลา 12.00 น. รวมตัวปิดพิธีปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา เข้าแถวร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมถ่ายรูปหมู่

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานของผู้พันแป้ว ในการสร้างทีมเพื่อแผ่ขยายกิ่งก้านในการช่วยเหลือสังคม ยิ่งคนอยากทำเพื่อสังคมมาก ก็ยิ่งมีโอกาสช่วยสังคมได้มาก ยิ่งความรู้มาก ก็ยิ่งเอาไปพัฒนาต่อยอดได้มาก

Facebook : ถักทออาสา

Youtube : ถักทออาสา