เครือข่ายงดเหล้า รณรงค์วันเด็กแห่งชาติ ชวนเด็กไทย“งดเหล้าดื่มนมกันเถอะ” ในงานโคนมฯ สระบุรี

เมื่อเร็วๆนี้ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยรักใครให้ดื่มนม” ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2567 จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถลพิตร ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่พสกนิกรชาวไทย ต้องการให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพที่มั่นคง ภายในงานมีการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนมของประเทศ รวมไปถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยดื่มนม เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน

พอ.(ญ) ดร.ฉวีวรรณ แน่นอน ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า การมาร่วมรณรงค์ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ เป้าหมายหลัก คือ การชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เป็นการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานหันมาดื่มนมที่มีประโยชน์ พร้อมกับการมาเที่ยวในเทศกาลงานโคนมแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์คแห่งนี้ ซึ่งใน 10 วันนี้จะมีกิจกรรมหลากหลาย มีความรู้มีความเท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่านมมีประโยชน์มหาศาลกับร่างกาย ต่างจากน้ำเมาที่มีแต่โทษภัย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชน และเด็กไทยหันมาดื่มนมแทนดีกว่าน้ำเมาล้านเปอร์เซ็นต์

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในห้วงเวลาของงานวันเด็กแห่งชาติ เครือข่ายงดเหล้า จังหวัดสระบุรี จึงได้มีกิจกรรมต่างๆเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ เช่น เข็มกลัดทำมือ ลูกบอลพาโชค เกมบันไดงู และอื่นๆ วาดรูประบายสีจากจิตนาการ ด้วยฝีมือตนเอง เด็กๆให้ความสนใจ พร้อมได้รับของรางวัลกลับบ้านไปด้วยความภาคภูมิใจ

นายพรพจน์ อุ่นพรหม อายุ 33 ปี (คุณพ่อน้องอั่งเปา) กล่าวว่า ผมให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของการใช้ชีวิต การดูแลปลูกฝังด้านจิตวิญญาณ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี พยายามปลูกฝังด้านคุณธรรม การทำตัวไม่ให้ผู้อื่นและตัวเองเดือดร้อน โดยเฉพาะอบายมุขต่างๆ ไม่ควรยุ่งเกี่ยว เพราะจะทำให้เราขาดสติ ตัวตนมีหลายบุคลิค เช่นคนที่ติดเหล้า ยา เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาก็จะกลายเป็นอีกบุคคลหนึ่ง และอาจจะเผลอไปทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนา ทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นๆ สำหรับในครอบครัวเราไม่ได้ต้องการอะไรมาก แค่มีเวลาให้ลูก ได้ดูแลครอบครัวก็มีความสุขที่สุดแล้ว

นางนุชนาฎ  คำดี (คุณแม่น้องภู) กล่าวว่า งานเทศกาลโคนมแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ เลยพาลูกๆมาเยี่ยมชมฟาร์มโคนม เพราะอยากให้พวกเขาดื่มนม และได้รู้ถึงที่มาที่ไปของการดื่มนม ซึ่งนมประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมาก รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมกับบูทต่างๆ มี่เป็นประโยชน์ เป็นความรู้สำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะเรื่องอบายมุขต่างๆ เพราะเด็กๆ ยังไม่ถึงวัยที่จะทดลอง ยังมีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบไม่เท่าเทียมวัยผู้ใหญ่

ทางด้านเด็กชายปกรณ์พัฒน์ คำดี (น้องภู) กล่าวว่า ชอบกิจกรรมออกแบบเข็มกลัดทำเอง ได้วาดรูปจากความคิด จินตนาการของเราเอง ได้ความรู้เรื่องโทษจากเหล้า หากดื่มเหล้าอาจนำมาสู่อันตรายหลายอย่าง  เคยเห็นคนที่เมาเดินเซไปมา เขาพูดก็ไปเรื่อย ไม่อยากเป็นคนเมา โตขึ้นคงเลือกไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่จะดีกว่าครับ กิจกรรมวันนี้ได้รับกระปุกออมสินกลับบ้าน ซึ่งตนจะนำเงินเหลือจากค่าขนมมาหยอดกระปุกเป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น

กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ เครือข่ายงดเหล้าเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการชี้ชวน ให้ความรู้ และให้ทราบถึงโทษ ภัย และอัตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเสริมภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ทั้งนี้อาจต้องเชิญชวนให้ผู้ปกครองและคุณครูในโรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เป็นหลักในการส่งเสริมการเรียนการสอน แบบคู่ขนานต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand