แข่งเรือปลอดเหล้า ปลอดภัย ต.นาเลิง จ.ร้อยเอ็ด 2566

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า

แข่งขันเรือยาวตำบลนาเลิง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชาวบ้านผักกาดหญ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 2566 “ปลอดเหล้า ปลอดภัย”

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณท่าน้ำวัดสุปัญญาราม(แม่น้ำชี) บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวท้องถิ่น ประเภท 40 ฝีพาย เป็นการจัดงานแบบ ปลอดเหล้า-เบียร์   โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายเยาวชนงดเหล้าขบุหรี่จังหวัดร้อยเอ็ด  ตลอดจนประชาชนที่มาร่วมงาน 

สนามแข่งขันเรือยาวตำบลนาเลิงแห่งนี้ เป็นพื้นที่จัดงานแข่งเรือปลอดเหล้ามาแล้วร่วม 10 ปี ด้วยความร่วมมือของชาวชุมชน ผู้นำในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.นาเลิง) ที่เปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการจัดงานปลอดเหล้า มีการควบคุมและขอความมือ ไม่ให้มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในงาน มีป้ายประกาศและการประชาสัมพันธ์ชัดเจน ว่า “งานแข่งเรือปลอดเหล้า ปลอดภัย” มีการออกตรวจเตือนทั่งบริเวณงาน และการสื่อสารในชุมชนก่อนวันงาน การขอความร่วมมือจากร้านค้า และนักท่องเที่ยวที่มาชมงานด้วย

ด้วยความที่พื้นที่จัดงานหลัก อยู่ในบริเวณวัดสุปัญญาราม เป็นพื้นที่ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย การจัดงานปลอดเหล้า จึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายส่วน ทั้งผู้จัดงาน นักท่องเที่ยว หรือแม้แต่ชาวเรือเอง ต่างก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอด

นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมความร่วมมือการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดงานประเพณีที่ปลอดภัยต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวในทุกมิติ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกปี ในการรณรงค์กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนลดการดื่มในงาน รวมถึงการงดการดื่มในช่วงเข้าพรรษา เพราะการจัดงานแข่งเรือยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษานั่นเอง การรณรงค์จึงมีความสำคัญ เพื่อให้คนที่มาเที่ยวงานได้ตระหนักถึงการงดดื่มในช่วงนี้และการงดการดื่มในพื้นที่จัดงาน

สำหรับปีนี้ การดำเนินงานแข่งขันเรือยาวตำบลนาเลิงผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้งานสงบเรียบร้อย ไม่มีคนเมา การทะเลาะวิวาทหรือแม้แต่อุบัติเหตุใดๆภาพ : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าว : นางสาวนาฎชฎา แจ้งพรมมา จนท.แผนงานบุญประเพณี นโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร สคล.อีสานบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน