หยุดเหล้า-หยุดโรค

วันนี้คุณดื่มคุณยังไม่รู้สึกตัวว่าดื่มหนักไป แต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายรับไม่ได้แล้ว คุณจะกลับมาย้อนคิดว่าเราไม่น่าเลยที่จะเอาพิษเข้าสู่ร่างกาย
แล้ววันนั้นคุณจะคิดได้มากกว่าการเอาร่างกายที่มีราคาแพงเสียไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ เลิกดื่มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
ธนภรณ์ ผักกูด (น้องนิ้ง) วงLA- MUSICA BAND จังหวัดเชียงใหม่
#Stopdrinkmusicawards
#StopdrinkAcousticMusicAwards2020
#เครือข่ายงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand