กาชาดสกลนคร คุมเข้ม “ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”

จังหวัดสกลนคร จัดงานกาชาด ประจำปี 2566 เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร

งานกาชาดสกลนคร เป็นหนึ่งในงานหลักของจังหวัด ที่มีนโยบายอย่างเข้มข้น ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้ง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และอาวุธ โดยทีมสหวิชาชีพจังหวัดสกลนคร มีการออกนโยบายงานกาชาดปลอดเหล้า โดยบังคับใช้ควบคุมไปกับนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้าระดับจังหวัด มีสำนักงานสาธารณสุข เลขาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลืระดับจังหวัด เป็นแกนหลัก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายในงานต่างๆของจังหวัด ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และงานระดับตำบล

กาชาด ประจำปี 2566

โดยการอำนวยการของนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอเมืองสกลนคร, นายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร เข้าร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน และร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกันการละเมิดกฏหมายตาม พ.ร.บ.คุมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ..ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูย พ.ศ.2560 ภายในบริเวณสถานที่จัดงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 โดยบูรณาการร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสกลนคร,สหวิชาชีพ

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่

เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย/หน่วยงานทำงานร่วม โดยมี ตำรวจ ทหาร ปกครอง สรรพสามิต สสจ. สคร. เครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสกลนคร เครือข่ายองคกรงดเหล้าจังหวัดกลนคร

  • ประชุมวางแผน เตรียมการเฝ้าระวังและออกตรวจรายวัน/สรุปการดำเนินงาน
  • เฝ้าระวัง และออกตรวจเตือน/จับ การกระทำผิด พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน  โดยมีการดำเนินงานทุกวัน ระหว่างวันที่ 13 – 22 มกราคม 2566  ในพื้นที่จัดงาน โดยมีการเดินตรวจร้านค้าทุกร้าน ทั้งในบริเวณศาลากลาง และถนนรอบศูนย์ราชการที่จัดงาน
  • ที่กองอำนวยการ สภ.สกลนคร โดยร้อยเวรและทีม ตั้งจุดดำเนินการจับ/ปรับที่นี่เลย เพื่อดำเนินการจับ/ปรับจริงทันที  หากมีการกระทำผิดในงาน ไม่ต้องไปสถานีตำรวจ และเตรียมรถขังนักโทษมาด้วย 1 คัน เพื่อจับขังนักเลงที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในงาน

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ทีมออกตรวจได้มีการขึ้นไปประชาสัมพันธ์บนเวทีแสดงคอนเสิร์ต ก่อนเวลาที่ศิลปินจะขึ้นแสดง เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการต่างๆ ที่ทางจังหวัดได้มีการควบคุม ทั้งเหล้า เบียร์ บุหรี่ อาวุธ โดยต้องปลอด 100% อย่างชัดเจน

มีข้อห้าม 3 สิ่ง ดังนี้

1. ห้ามจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน

2. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณงาน

3. ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในงาน

มีการประกาศขอความร่วมมืออย่างชัดเจน และแจ้งว่ามีการลงโทษอย่างแน่นอน สำหรับผู้ที่กระทำผิด และตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 10 วัน เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดี

ภาพ/ข้อมูล : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสกลนคร

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน