หลังสูตร Digital Skill Workshop อย่างง่าย….

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะ หลักสูตร “Digital Skill Workshop”  สามารถออกแบบ เขียนข่าว เขียนบทความ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรด้วย WordPress  อย่างง่ายให้กับเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ทั้ง 10 ภาค ระหว่าง วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอสบางกอก นวมินทร์, กรุงเทพฯ

โดยมี นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า “การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามีพื้นที่การทำงานอยู่ 10 ภาคทั่วประเทศและมียุทธศาสตร์ในการทำงานอยู่หลากหลาย ได้แก่ งานป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ชุมชนคนสู้เหล้า งานเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย พรบ.ควบคุมฯ และงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสุขในงานบูญประเพณีต่างๆ ซึ่งงานเหล่านี้คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย แต่ปัญหาก็คือเราทำแต่งานกิจกรรม แต่การสื่อสารของแต่ละพื้นที่ออกมาในการให้สังคมได้รับรู้ยังมีน้อย จึงเป็นที่มาของหลังสูตร “Digital Skill Workshop”  อยากให้เจ้าหน้าที่แต่ละภูมิภาคได้พัฒนาทักษะและมีความรู้ในการสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม นำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีเป้าหมายคือเริ่มจากการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมแต่ละภูมิภาคที่ได้จัดขึ้น ซึ่งหลังจากการอบรมครั้งนี้แล้วสามารถนำกลับไปสื่อสารในภูมิภาคตัวเองได้ ซึ่งจะมีการติดตามผลในระยะต่อไป

            ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชลธิศ แก้วประเสริฐสม ผู้ชำนาญการอาวุโส ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นวิทยากรสอนในหัวข้อเรื่องนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้กับเครือข่ายที่เข้าร่วม…..

นายเกษมสันต์ รักษ์คิด จนท.สื่อ ภาคอีสานตอนล่าง รายงาน

                                                                                                  

(หนุ่ย) เกษมสันต์ รักษ์คิด เจ้าหน้าที่สื่อ ภาคอีสานตอนล่าง