เครือข่ายงดเหล้าหนองคาย พัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร เคลื่อนงานชุมชนคนสู้เหล้า 10 ชุมชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคีสานตอนบน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองคาย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำคนหัวใจเพชร ณ ศาลาวัดจันทรังษีวราราม ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

นายกังวาล ครองยุติ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังวัดหนองคาย กล่าว ยินดีต้อนรับและขอบคุณคนหัวใจเพชรจากชุมชนคนสู้เหล้า 10 ชุมชน 4 อำเภอ ที่มาร่วมกัน หวังว่าเวทีนี้แต่ละพื้นที่รู้จักเพื่อนต่างอำเภอมากขึ้น การทำงานเรื่องเหล้าเป็นอาสาเสียสละเวลา เป็นการทำบุญเพื่อช่วยเหลือคนให้มีสุขภาพดี และขอให้เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำขับเคลื่อนรณรงค์ให้คน ลด ละ เลิกเหล้าเบียร์ในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พระครูพิพัฒน์จันทรังษี เจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่ ประธานมอบเกียรติบัตรคนหัวใจเพชรผ่านการอบรมในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า “คนหัวใจเพชรเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีก็ได้รับเกียรติได้มอบเกียรติบัตรเป็นสิ่งที่ดี เป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ทำชีวิตเป็นแบบอย่างรักษาศีลข้อ 5 สุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อเรารู้จักพอก็จะสามารถลด ละ และเลิกได้ ฝากสิ่งดีงาม มูลค่าสัญลักษณ์ความดีก็ว่ายาก แต่ยากยิ่งกว่าคือการรักษาความดีได้นานกว่า จึงต้องมีสติ รู้ตนเองอยู่ รักษาความดีเป็นบุคคลต้นแบบอย่างกับผู้อื่น”

นางนวนจัน ออระศรี ตัวแทนคนหัวใจเพชร เล่าว่า “ตนเองเริ่มดื่มอายุประมาณ 40 ปี เวลามีงานต่างๆก็มักจะดื่มหลังจากนั้นก็ดื่มมาเรื่อยๆ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาติดเหล้า รู้ตัวก็ที่ตนเองดื่มมากๆ ดื่มทุกวัน วันไหนที่ไม่กินมีจะสั่น ดื่มเหล้าขาว 1 วันจะดื่มประมาณ 1ขวดเล็กหรือ1ขวดใหญ่ ก็ดื่มคนเดียวหมด จำได้ว่าเมื่อก่อนซื้อมาก็จำเอาไปซ้อนไว้ที่ต่างๆ กลัวสามีเห็น จนวันหนึ่งสามีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ดีดใส่ตาทำให้ตาบอด 1 ข้าง ต้องรักษา ตนเองต้องกลายเป็นเสาหลักให้ครอบครัวจึงตัดสินใจเลิก วิธีการโดยการหักดิบ ช่วงแรกต่อสู้มาก หนาวสั่น หูแว่วเหมือนมีคนมาเรียกเดินไปเรื่อยๆ สามีและลูกได้ออกตามหา จนตนเองสามารถเลิกได้ สุขภาพแข็งแรง เงินหามาได้ไม่หมดไปกับค่าเหล้า ปัจจุบันเป็นสามชิกคนหัวใจเพชรตำบลนาดี และวันนี้ดีใจได้มาอบรมครั้งนี้ กลับไปก็จะไปชวนสามีตนเองให้ลด ละ เลิกเหล้า”

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน