เวทีเสวนาคนหัวใจหิน,เหล็ก,เพชร ต.หนองไผ่/ต.กู่สันตรัตน์ มหาสารคาม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสาคาม จัดเวทีเสวนาคนหัวใจหิน,เหล็ก,เพชร และมอบประกาศเกียรติคุณคนเลิกเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 ต.หนองไผ่/ต.กู่สันตรัตน์ อำเภอนดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม เป็นประธานในเวที ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และมีคนงดเหล้าเข้าพรรษา คนงดเหล้าต่อเนื่องออกพรรษา และคนที่คาดหวังว่าจะเลิกเหล้ตลอดชีวติ เข้าร่วมรม 2 ตำล รวม 70 คน โดยใช้กระบวนการช่วยเลิก คือ กิจกรรมสติบำบัด ซึ่งมีนักสติบำบัดที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิต มาให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ และแนะนำวิธีที่ถูกต้อง เหมาะสม สำหรับการค่อยๆงดเหล้า และวิธีการดูแลผูที่จะเลิกเหล้า

สำหรับพื้นที่ตำบลหนองไผ่ และตำบลกู่สันตรัตน์ เป็นพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้า ที่มีการดำเนินการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องในการลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพของชุมชน ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญบ้าน อ.สคล อสม. และเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ที่ร่วมมือกันทำงานด้านสุขภาวะของชุมชน

กิจกรรมสติบำบัด

เป็นอีกวิธีการที่นำมาใช้ในกระบวนการฝึกผู้ที่จะไปช่วยเหลือคนเลิกเหล้า เพราะนอกจากจะนำไปช้กับกลุ่มคนดื่มแล้ว นที่ไปช่วยเอง ก็ต้องมีวิธีการพูดคุย การเข้าหา ที่ถูกต้อง ในการใช้ชวน เชียร์ ชม ให้กลุ่มคนดื่มไม่รู้สึกว่าตัวเองแปลก แตกต่าง แต่เป็นการที่เพื่อน เข้ามาช่วยเพื่อน ช่วยให้สามารถค่อยๆเลิกได้ โดยใช้สติ สมาธิ หรือการฝึกความคิด การนิ่ง อยู่กับตัวเอง ซึ่งวิธีเหล่านี้ ผู้ที่เป็นอาสาสมัรช่วยคนเลิกเหล้าเองกสำคัญมากที่ต้องเรียนรู้ จึงมีกระบวนการฝึกกันก่อน

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน