อำเภอนาทม ทำแผนขับคลื่อนลดปัจจัยเสี่ยงและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เวทีรวมพลคนสู้เหล้าอำเภอนาทม 11 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน รวมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทม อปท. หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆของพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดเวทีการเสวนาพูดคุยการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง และงดเหล้าเข้าพรรษาของคนอำเภอนาทม

โดยมีนายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายอำเภอนาทมเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกว่า 210คน จาก 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน
และมีเวทีเสวนาโดยการนำของท่านนายอำเภอ โรงพยาบาลนาทม สถานีตำรวจภูธรนาทม อบต.นาทม เด็กเยาวชน พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ร่วมพูดคุยถึงการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา และลดปัจจัยเสี่ยงของพื้นที่

นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายอำเภอนาทม กล่าวว่า

“อำเภอนาทมพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เป็นอำเภอต้นแบบในการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ลูกหลานและประชาชนคนนาทมมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการลดค่าใช้จ่ายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประหยัดอดออม และลดปัญหาอาชญกรรม ปัญหายาเสพติด ที่มีเหล้าเบียร์เป็นสารตั้งต้น รวมทั้งปี 2566 ผลัดดันให้เป็น หนี่งในนโยบายของ พชอ. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งเห็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด”

จากนั้นในช่วงบ่ายมีการแยกกลุ่มเพื่อพูดคุยถึงปัญหา ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายตำบล จำนวน3 ตำบลของอำเภอนาทม ร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง

ปัญหาที่เกิดขึ้นที่น่าเป็นห่วงของนาทมในช่วง1-2 เดือนนี้ คือ

การฆ่าตัวตาย มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ราย สาเหตุจากการเสพสารเสพติด ปัญหาครอบครัว โดยผู้นำชุมชนจะต้องมามีบทบาทช่วยเหลือร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และการหารือพูดคุยร่วมกันเพื่อเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม เวทีนี้ถือเป็นเวทีเริ่มต้นในการพูดคุยกัน และจะได้มีการนัดหมายหารือกันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชุมชน ระดับตำบล และผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วยกันของประชาชนชาวนาทม จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่งดเหล้าครบพรรษา จำนวน 180คน จากพื้นที่ 3 ตำบล อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายองค์กรงเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน