อำเภอยางตลาดพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร ขับเคลื่อนการทำงาน ลด ละ เลิก เหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนคนสู้เหล้าเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร จากชุมชนคนสู้เหล้า 2พื้นที่ บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง และบ้านโคกเครือ ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จำนวน 30 คน ซึ่งคนหัวใจเพชรเป็นบุคคลเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนและตัดสินใจเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมาแล้ว 3 ปี ขึ้นไป และตั้งใจจะเลิกตลอดชีวิต มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตนเอง ด้วยการฝึกเล่าเรื่องราวของตนเองและการฝึกทักษะการฟังด้วยหัวใจ การเข้าใจคนดื่ม(เอาใจเขามาใส่ใจเรา) การวิเคราะห์คนที่เราจะไปชวน การออกแบบวิธีการในการที่จะชวนกลุ่มเป้าหมายคนดื่มในชุมชน เพื่อนำสิ่งไปใช้ในการชวนคนลด ละ เลิกเครืองดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนตนเอง และมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ทีบ้านสะพานหิน ใช้พื้นที่วัดในการให้คนในชุมชนมาปลูกผักกินกันเองในครอบครัว หรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชน แถมยังสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวด้วย และศึกษาดูงานครอบครัวต้นแบบคนหัวใจเพชรของคุณพ่อนำชัย สิทธิลาชัย ในการประกอบอาชีพเกษตรพอเพียง

นายสมบัติ อรรถประจง ผู้ใหญ่บ้านบ้านสะพานหินและแกนเป็นแกนนำคนหัวใจเพชร กล่าวว่า “เมื่อก่อนก็เป็นนักดื่มหนักมากและตัดสินใจเลิกดื่มเพื่อครอบครัวและเข้ามารณรงค์ชวนคนในชุมชนลดละเลิกเหล้าและสนับสนุนคนหัวใจเพชรประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 ”

นายนำชัย สิทธิลาชัย คนหัวใจเพชรบ้านสะพานหิน เป็นบุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชร ได้เล่าว่า “เมื่อก่อนตนเองก็เป็นคนดื่ม การดื่มทำให้เสียเงินไปกับค่าเหล้าไม่น้อย เสียเวลาเนื่องจากเมาแล้วก็ทำงานไม่เต็มที่ ทางผู้นำชุมชนก็มาชวนเลิกจึงตัดสินใจอยากเลิกเพื่อครอบครัว หลังจากที่ตนเองเลิกดื่ม ก็หันมาทำเกษตรพอเพียง ปลูกข้าว ปลูกกล้วย ปลูกผัก ผลไม้ ซึ่งทำให้มีรายได้ทุกวันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและให้หลานซื้อขนม นมให้หลานได้ทุกวัน”

ภาพ/ข่าว แผนงานชุมชนคนสู้เหล้าและพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน