“ออกพรรษาลาเหล้า” สร้างพลังรักษ์สุขภาพตำบลบ้านหอย พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ “คนหัวใจเพชร” และ “คนหัวใจหิน”

กิจกรรมนำโดยนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอประจันตคาม และดาบตำรวจปัณณทัต คร้ามไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนกว่า 600 คน ร่วมแสดงพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมความสามัคคีทุกชุมชนในการแสดงพลังเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี

กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 6.00 น. จากจุดปล่อยตัว ผ่านเส้นทางธรรมชาติรายล้อมไปด้วยทุ่งนาเขียวในยามเช้า จนกระทั่งถึงเส้นชัยในเวลา 7.00 น. และอบอุ่นร่างกาย

เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชรที่ร่วมลงชื่องดและเลิกเหล้าเข้าพรรษาโดยนายอำเภอประจันตคาม ประกอบไปด้วย

1. ชีวิตดี๊ดี ชุมชนเนินหอม คนหัวใจเพชร 59 คน และคนหัวใจหิน 273 คน

2. วิถีธรรมนำสุข ชุมชนเกาะมะไฟ คนหัวใจเพชร 4 คน และคนหัวใจหิน 23 คน

3. อบต.คำโตนด คนหัวใจเพชร 49 คน และคนหัวใจหิน 100 คน

4. ชุมชนบ้านบางเตย คนหัวใจเพชร 30คน และคนหัวใจหิน 55 คน

5. ชุมชนบ้านโนนห้อม คนหัวใจเพชร 3 คน และคนหัวใจหิน 12 คน

6. ชุมชนบ้านท่างาม คนหัวใจเพชร 1 คน และคนหัวใจหิน 30 คน

รวมจำนวนคนหัวใจเพชร 146 คน และคนหัวใจหิน 493 คน รับมอบโดยตัวแทนชุมชนต่างๆ

นอกจากนี้ภายในงานยังมี “หนูจุก” จาก สคล.ภาคตะวันออก ร่วมสร้างความสนุกสนานและร่วมออกกำลังกายไปด้วยกัน เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆ หนูๆ และผู้ที่มาร่วมงานทุกคน.

#โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดปราจีนบุรี

กองบรรณาธิการ SDNThailand