คุณได้อะไร จากการงดเหล้าเข้าพรรษา

 

การงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาในช่วงที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง?

√ คุณสามารถลดเหล้าได้ทั้งพรรษา

√ คุณเลิกเหล้าได้ไม่ครบพรรษา

ไม่ว่าคุณจะงดเหล้าได้ครบพรรษาหรือไม่ แต่สิ่งที่คุณได้แล้วคือคุณได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช้เป้าหมาย แต่ระหว่างทางที่คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะที่คุณได้พยายามต่อสู้กับตนเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

คุณได้อะไรจากการงด ละ เลิกเหล้า

          √ คนส่วนใหญ่ไม่คิดจะลด ละ เลิกการดื่มเหล้า เพราะตนเองยังไม่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น คนรอบข้างยังไม่ได้รับผลกระทบจากการดื่มของตนเอง ยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นต้น แต่จริงๆ การดื่มเหล้าเท่ากับเป็นการสะสมผลกระทบด้านลบต่างๆ เช่น คนที่ดื่มจะรู้ว่ายิ่งดื่มเยอะ ความสามารถในการควบคุมตนเองยิ่งน้อยลง ดังนั้นลึกๆ แล้วคนที่ดื่มเหล้าต่างต้องการที่จะลด ละ เลิก แต่การต่อสู้กับตนเองเป็นเรื่องที่ยากมาก การร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาแม้ว่าจะไม่ใช้การลด ละ เลิกเหล้าอย่างถาวร แต่ก็ช่วยทำให้คุณคิดทบทวนมากขึ้นว่าครั้งต่อไปจะดื่มหรือไม่

          √ คนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ เช่น นอนหลับสนิทขึ้น ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น

          √ คุณได้เรียนรู้ว่า การเข้าสังคมไม่ต้องดื่มเหล้าเครื่องดื่มเสมอไป เช่น คุณสามารถดื่มน้ำอัดลมแทนได้ และถ้ามีความชัดเจนว่าจะไม่ดื่ม คนที่จะชวนคุณดื่มก็จะน้อยละ และยิ่งทำให้คุณลด ละ เลิก การดื่มเหล้าได้ง่ายขึ้น

ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง (ไม่ว่าในครั้งนี้จะงดเหล้าได้ครบพรรษาหรือไม่) เมื่อรวมกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในช่วงที่งดเหล้า ทั้งหมดจะทำให้คุณมีความพยายามในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าขอเป็นกำลังใจให้ท่านลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจริงๆ แล้วการกล้าบอกกับสังคมว่า “จะลด ละ เลิกเหล้า” ก็เป็นการแสดงความกล้าหาญของตนเองแล้ว