เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on Stage

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on Stage โดยมี พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dance on Stage

จัดโดยศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชนให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการเต้นให้มีขั้นตอนและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยมีผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี ในการแข่งขันครั้งนี้มี 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ จากคัดเลือกจากการส่งคลิปวีดีโอ การเต้นเข้ามาทางเพจ UYFC Club ของศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับผลของการประกวด Cover Dance Contest 2022 ดังนี้ ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 ทีม Godslayer รางวัลที่ 2 ทีม Lapzabb รางวัลที่ 3 ทีม ChouXcream รางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่

1.ทีม Brand New 2. ทีม Red Building

ท้ายสุดนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่น และ สคล. สสส. ของแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลและขอชื่นชมในความสามารถของทุกๆทีมที่เข้าร่วมในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ

ภาพ/ข่าว เทศบาลนครขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand