กิจกรรมเวทีเสวนาสานสัมพันธ์ในครอบครัว 6 ตำบลนำร่อง ในพื้นที่อำเภอวังทอง

YSDN อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมเวทีเสวนาสานสัมพันธ์ในครอบครัว 6 ตำบลนำร่อง ในพื้นที่อำเภอวังทอง วันที่ 1,5,9,12,19 และ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาพื้นที่ 6 ตำบลนำร่อง ได้แก่ แม่ระกา,ดินทอง,ท่าหมื่นราม,ชัยนาม,แก่งโสภา และ บ้านกลาง โดยมุ่งเน้นคือการลดความขัดแย้งในครอบครัว การสื่อสารที่เข้าใจซึ่งกันละกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

            โดยมี อาจารย์ภรัยยู ขำน้ำคู้ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใจตนเองและการสื่อสารอย่างไรในยุคดิจิตอล

                        “อาจารย์ภรัยยู ขำน้ำคู้ กล่าว เยาวชนยุคใหม่เราต้องเข้าใจเขาเพราะเขาเกิดในยุคที่ทุกอย่างเข้าถึงได้รวดเร็ว แต่ตัวเยาวชนเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้ใหญ่ควรต้องสื่อสารแบบไหนถึงจะถูกที่ถูกเวลา”    

โดยมี อาจารย์ ศราวุธ สุดงูเหลือม อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาไทย มหาลัยนเรศวร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัย และการสื่อสารในครอบครัว

            “อาจารย์ ศราวุธ สุดงูเหลือม กล่าว ถ้าเราเข้าใจการสื่อสารในครอบครัวและรู้ว่าควรสื่อสารแบบใหนถึงจะลดความขัดแย้ง หรือการทะเลาะกันภายในครอบครัวได้ ถ้าเรารู้เราจะอยู่อย่างมีความสุข รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง 6 ตำบลนำร่อง ทางท้องถิ่นเองก็เล็งเห็นความสำศัญ และก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้ง 6 ตำบล และในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงก็สนใจในตัวกิจกรรมอยากให้เกิดขึ้น ทุกตำบล ในอำเภอวัง

กองบรรณาธิการ SDNThailand