เดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน”

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังเหนือ กำนันตำบลวังซ้าย ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมตักบาตรและฟังธรรม ตามโครงการ

“นายอำเภอพาเข้าวัด ฟังธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา” อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษา โดยการหมุนเวียนการตักบาตรและฟังธรรมในแต่ละตำบล ซึ่งในครั้งแรกนี้ จัดขึ้น ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง # สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า # แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า # ชมรมคนหัวใจเพชร

กองบรรณาธิการ SDNThailand