“ตำบลหนองซน ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”

19 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแม่นาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

จัดเวทีปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565 และเชิดชูเกียรติบุคลต้นแบบคนหัวใจเพชร(เลิกเหล้าตลอดชีวิต)

โดยมีนายเกษม สมสู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนให้เกียรติเป็นประธานนำกล่าวปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและมีผู้ช่วยสาธารสุขอำเภอนาทม กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และพี่น้องชาตำบลหนองซนร่วมกันปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดยท่านเกาม สมสุ่ ได้กล่าวงว่า

การที่ชาวตำบลหนองซนร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ ขอให้รักษาตั้งใจทำความดีโดยการงดเหล้าเพื่อพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคน ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ พอเพียง ประหยัด อดออม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ครอบครัวและชุมชม ส่วนคนหัวใจเพชร ที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต ก็ให้รักษาความตั้งใจเพื่อสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในครอบครัว

นอกจากนี้ได้การมอบป้ายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์ ให้กับแต่ละหมู่บ้านและท่านชลกานต์ วงศ์เข็มมา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาทม สถานศึกษาปลอดเหล้า ให้กับโรงเรียน 7 แห่งในพื้นที่ตำบลหนองซน ณ วัดศรีบุญสงฆ์ ตำบลหนองซน อำนาทม จังหวัดนครพนม

#งดเหล้าเข้าพรรษา

#ชุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์

#สคล.

#สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand