Thungkhru Canal Run @ Bang mod “ตับ…จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้าเข้าพรรษา”

ภาพสะท้อน ความเข้มแข็งของพลังเครือข่ายชุมชน สภาวัฒนธรรม & กองทุนแม่แผ่นดินเขตทุ่งครุ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเดิน/วิ่ง Thungkhru Canal Run @ Bang mod “ตับ…จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้าเข้าพรรษา ณ ริมคลองบางมด วัดพุทธบูชา

เส้นทางเริ่มต้นจากริมคลองบางมด วัดพุทธบูชา – มัสยิดนูรู้ลฮุดา – วัดพุทธบูชา ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีผู้ร่วมวิ่งกว่า 200 คน สำหรับการจัดวิ่งในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของชุมชนคนสู้เหล้าในเขตทุ่งครุ และ เครือข่ายชุมชนกองทุนแม่ฯ 29 ชุมชน , สภาวัฒนธรรมเขต

ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้กำลังใจคนบวชใจในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพดีด้วยการเดินวิ่งออกกำลังกาย ให้เป็นวิถีชีวิต ให้ตระหนักถึงโทษของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ หันมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เน้นการรักษาสุขภาพ ช่วงเข้าพรรษาระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ผู้ที่ลดละเลิกมีสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การที่ตับ หัวใจ สมอง จิตใจและสติสัมปัญชัญญะ ซึ่งเป็นการลดละเลิกอบายมุขโดยใช้โอกาสเข้าพรรษานี้

นายรังสรรค์  พูลเพิ่ม  ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าเขตทุ่งครุ/ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตทุ่งครุ กล่าวว่า

สคล.รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปีนี้เป็นปีที่ 20 ช่วงเข้าพรรษา มีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาทั่วประเทศ อย่างน้อย 15 – 16 ล้านคน สิ่งสำคัญคือ ประหยัดเงินได้เป็น หมื่นล้านบาท…และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินเข้า กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตทุ่งครุ ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ ทุกคนที่มาร่วมเดิน/วิ่ง ได้สัมผัสกับความสุขของการเป็น “ผู้รับ” และ “ผู้ให้”ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม 1) ครอบครัวมีความสุขจากการมาออกกำลังกายด้วยกัน มีสุขภาพดีแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย 2) ผู้เข้าร่วมเข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตคนเมือง และ เกิดแรงบันดาลใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ โดยออกมาเดินวิ่งในชีวิตประจำวัน การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ตระหนักถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ทำให้ “ทุ่งครุคแนลรัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเล็กๆ ในชุมชน ได้รับเงินบริจาคเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเขตทุ่งครุ มากถึง 11,000 บาท 3) คนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษามีกำลังใจในการงดพักตับในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนให้ครบพรรษา

กองบรรณาธิการ SDNThailand