ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 65

17 กรกฎาคม 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 65 ชุมชนสู้เหล้าตำบลดอนคา 1 ใน 8 ชุมชน 7 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ท่านผู้ว่า ฯ ชูประเด็นคนดีศรีสุพรรณ มอบนโยบาย 1 อำเภอ 1 ชุมชนสู้เหล้าให้กับประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี ขยายโครงการทั้ง 10 อำเภอ ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้ว เหล้า เบียร์ ” แนวคิดในการรณรงค์เข้าพรรษาปีนี้ คือการยกย่องให้กำลังใจ “พ่อ แม่” หรือปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ให้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของลูกหลาน เป็นการเชิดชูบุคคลเหล่านี้ให้มีกำลังใจ ในการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชน เพื่อลดผลกระทบจากสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และอุบัติเหตุ

กองบรรณาธิการ SDNThailand