“พรรษานี้ โหม๋เรา เลิกเหล้า เข้าถ้ำ ปฏิบัติธรรม กันเว้อ” ณ วัดพระพุทธโกษีย์(ในเตา) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง นำโดยคุณไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง คุณพยอม หนูนุ่ม ผูู้ประสานงานเครือข่ายอำเภอนาโยง คุณเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายอำเภอห้วยยอด ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ นักวิชาการ และคณะทำงาน ร่วมกับคุณณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์ เจ้าหน้าที่สคล.ใต้ล่าง

จัดกิจกรรม “พรรษานี้ โหม๋เรา เลิกเหล้า เข้าถ้ำ ปฏิบัติธรรม กันเว้อ” ณ วัดพระพุทธโกษีย์(ในเตา) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กิจกรรมในครั้งนี้มีการทำ MOU สร้างข้อตกลงงดเหล้าครบพรรษา

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 16 พื้นที่ ดังนี้ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยยอด/ปลัดอำเภอห้วยยอด /สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด/สาธารณสุขอำเภอนาโยง /รพ.สต.ในเตา/นายก อบต.ทุ่งต่อ/นายก อบต.ในเตา/นายก อบต.หนองปรือ/รพ.สต.นาหมื่นศรี/รพ.สต.โคกสะบ้า/รพ.สต.นาข้าวเสีย/รพ.สต.ช่อง/โรงพยาบาลนาโยง/รพ.สต.บ้านหนองยวน/รพ.สต.บ้านมาบบอน อีกทั้งยังมีการออกบู้ทจำหน่ายสินค้าของชมรมคนหัวใจเพชรตำบลนาข้าวเสีย,ตำบลละมอ และตำบลในเตา ให้ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชม อุดหนุนสินค้าคุณภาพดีราคาถูก

ช่วงหัวค่ำมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิญาณตนคนงดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมกันเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา ตอนเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เครือข่ายงดเหล้าและสาวพักตับ คนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษาต่างได้ทำบุญ อิ่มใจ และสร้างพลังในการเริ่มต้นงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างมีความสุข

#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

#เครือข่ายองค์การงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

#เยาวชนSDNจังหวัดตรัง

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโยง

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

กองบรรณาธิการ SDNThailand