นายกิจมงคล ป้องจันทร์ ผู้จัดการโรงแรมท็อปอินน์ ร่วมรณรงค์ โดยเชิญชวนให้พนักงาน แม่บ้าน ของโรงแรมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 14/7/65 เครือข่ายงดเหล้า จ.มหาสารคาม สนับสนุบสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ให้กับโรงแรมท็อปอินน์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

นำโดยนายกิจมงคล ป้องจันทร์ ผู้จัดการโรงแรมท็อปอินน์ ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี2565 โดยเชิญชวนให้พนักงาน แม่บ้าน ของโรงแรมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา และเชิญชวนแขกที่เข้าพักร่วมลงนามงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand