ชาวนครพนมร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดสว่างสุวรรณาราม

13 กรกฎาคม 2565 ชาวนครพนมร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน นำหน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,โรงพยาบาลนครพนม, ชมรม TO BE Number One มหาวิทยาลัยนครพนม, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเทศบาลเมืองนครพนม ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปประมาณ 300คน กล่าวคำปฏิญาณตตน และลงนามงดเข้าพรรษา

โดยมีผู้แสดงเจตจำนงที่จะงดเหล้าเข้าพรรษา ตั้งแต่ 3 เดือนจนถึงตลอดชีวิต พร้อมกันนี้เด็กเยาวชนได้ร่วมในการรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย เพื่อให้เกิดกระแสของการงดเหล้าเข้าพรรษา ปลอดภัย ปลอดโควิด19 สุขภาพแข็งแรง รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand