เปิดบ้านชุมชนคนสู้เหล้า โปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนโดยชมรมคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต เยี่ยมชมวิถีชาวสวน และ คลองดำเนินสะดวก แบบสนุกสร้างสรรค์

28 มิถุนายน 2565 กับภารกิจ ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวหนองสองห้อง และเปิดพื้นที่งานเยาวชนด้วยภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน

ด้วยการสนับสนุนจากโครงการวัฒนธรรมสร้างสุข โครงการบ่มเพาะเสริมพลังชุมชนของโครงการท่องเที่ยวปลอดภัย ที่สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือข่ายงดเหล่า (สคล.) ร่วมกับ มูลนิธิทองทศฯ และ Volunteer English Bangkok (Voluntist) ได้ร่วมกัน ทดลองเที่ยว เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนแบบ เรียนรู้จากการทำงานจริง หรือ Learning by Doing และ ในชุมชนของกลุ่มพี่น้องคนหัวใจเพชร หนองสองห้อง จังหวัดสมุทรสาคร นั้น ก็ได้เรียนรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และจากการปฎิบัติมาจากรับจากการประชุมสัมมนามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาชมความดีงามของชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องจัดกิจกรรมนำเที่ยวภายใน 1 วัน

ทั้งนี้ ทางกลุ่มแม่บ้านบางปะอิน ที่อยู่ในเครือข่ายเสริมพลังของโครงการก็ได้ยินดีมาเป็นแขกให้กับชุมชนหนองสองห้อง เพื่อแลกเปลี่ยน และ นำประสบการณ์ที่ได้ไปทำงานที่บางปะอิน อีกทั้งยังจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบของชุมชนที่มีศักยภาพสูง และ ชุมชนที่พึ่งเริ่มทำงานด้านท่องเที่ยวอย่างที่หนองสองห้องแห่งนี้ มาเป็นข้อเสนอแนะให้กับโครงการ อีกด้วย

โดยในการจัดทริปในครั้งนี้ ทางโครงการก็ใช้โมเดลการนำครูอาสาชาวต่างชาติเข้าไป เป็นทั้งแขก และ อาสา เพื่อไปทดลองเที่ยว และ ยังเป็นอาสาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) เพื่อเป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวแบบอาสาสมัครเข้าไปในชุมชนหนองสองห้อง และ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เห็นโอกาสในการทำงานด้านเยาวชน เรื่องการเผยแพร่และรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ในโรงเรียนได้ หากใช้การนำภาษาอังกฤษเข้าไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความประทับใจ และ สร้างภาพจำ ให้กับเยาวชนเหล่านั้น

ทั้งนี้ในการทดลองเที่ยว เราจะพบว่ากิจกรรมที่เราจัดใน 1 วันนี้ คือ ในช่วงเช้า จะพา สักการะหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง ชมสวน ชิมมะพร้าวและน้ำมะนาวดอง ผลผลิตจากสวน ทานอาหารกลางวันร่วมกัน และ พาล่องเรือชมความงามคลองดำเนินสะดวก แวะสักการะขอพรเจ้าพ่อสำเร็จ และ วัดหลักสี่ ในช่วงบ่าย และขากลับนักท่องเที่ยว ก็ได้แวะองค์พระปฐมเจดีย์

จะพบว่ามีจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชอบมากๆ คือ การเดินสวน แล้ว เจอผักผลไม้ที่ทานได้ หรือที่มีกลิ่นหอม หรือ มีความสวย แล้วเด็ดกลับไปเป็นของฝาก

ทำให้พอเรานำไปเชื่อมกับโอกาสที่พบจากการพาอาสาสมัคเข้าไปในโรงเรียนเพื่อสอนภาษาและทำการให้ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง ก็จะพบว่าศูนย์ของคนหัวใจเพชรหนองสองห้องมีศักยภาพสูงมาก ที่จะพัฒนาเป็นห้องเรียนนอกสถานที่ และ จุดเผยแพร่ความรักษ์บ้านเกิด และ เรื่องปัจจัยเสี่ยงแก่เยาวชน และ ผู้สนใจทั่วได้ต่อไป

#สสส

กองบรรณาธิการ SDNThailand