ถนนเด็กแนว พื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน ม.นเรศวร

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมกิจกรรมถนนเด็กแนว (NU Street Fat) กิจกรรมต้อนรับนิสิตหอพักใหม่ ณ บริเวณลาน Playground หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมประกอบด้วย ..

1) กิจกรรมการแสดงของเยาวชน ดนตรี โคฟเวอร์แดนซ์ ฯลฯ

2) บูธนิทรรศการรณรงค์งดเหล้า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

3) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับรณรงค์งดเหล้า

4) กิจกรรมคูปองสร้างสุข

5) ลานกิจกรรมสร้างสรรค์

Credit Photo: มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการ SDNThailand