ผู้ว่าฯชลบุรีรับเรื่อง ทบทวนนโยบาย ระวังภัยที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดผับตี 4

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก นายณัฐวุฒิ มหากัณฑ์ ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย แกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดชลบุรี ( YSDN Chonburi ) จำนวน 20 คน ยื่นหนังสือขอแสดงความห่วงใยและขอให้รัฐบาลทบทวนยกเลิกนโยบายเปิดผับตี 4 “สิ่งที่ได้ ไม่คุ้มกับความสูญเสีย” ต่อนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ภายในเวทีเสวนารณรงค์ คนชลสวมหมวกนิรภัย ปีใหม่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ณ ห้องศรีรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อการสื่อสาร สร้างการเรียนรู้และความร่วมมือให้กับจังหวัดอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

โดยเล็งเห็นว่าตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ ปี 2509 และโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมที่เปิดสถานบริการ จนถึงเวลา 04.00 น. ในเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ชลบุรี กรุงเทพ ภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 อีกทั้ง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยังให้เปิดไปตลอดจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 นอกจากนี้ ในมติ ครม. ยังกำหนดให้พื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องการจะขยายเวลาตามประกาศนี้ สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดอีกด้วย

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดชลบุรี จึงขอแสดงความห่วงใย และขอให้รัฐบาลได้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มุ่งที่จะมาท่องเที่ยวในวัฒนธรรมธรรมชาติอาหารผู้คนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รัฐบาลควรส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยว Soft powerที่มีคุณค่าและให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย ไม่ควรคาดหวังรายได้จากการเปิดสถานบริการที่มีคน ได้ประโยชน์จำนวนน้อยแต่มีผลกระทบจำนวนมาก

ที่ตั้งเลขที่ 25/64 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000