จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลฮอล์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานงดเหล้า

16 มิถุนายน 2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชัยภูมิ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า อีสานตอนล่างร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลฮอล์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานงดเหล้า

เบื้องต้นเริ่มจากการมีส่วนร่วมในขยับจัดปรับกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงให้เป็นเอกภาพด้วยการรวมคณะกรรมการงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่-ยาเสพติดให้เป็นชุดเดียวกันและชงข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางพัฒนานโยบายจังหวัดเพื่อป้องกันและสกัดนักดื่มนักสูบนักเสพหน้าใหม่ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า

ซึ่งหลังจากนี้จะมีคณะกรรมการชุดเล็กยกร่างข้อเสนอนโยบายธารณะแล้วนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมีเวทีประกาศเจตนารมณ์และ MOU ต่อไป ขอบคุณ Sakchai Pattra Budsara Srichai ที่เกาะติดทำให้หน้าต่างแห่งโอกาสเปิดเพื่อชัยภูมิเมืองแห่งความสุข #สสส.#สคล.#เมืองพ่อแลชวนพักตับ

กองบรรณาธิการ SDNThailand