อำเภอเอราวัณแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย หลังจากเมื่อปี 2563

ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญปลอดเหล้าจังหวัดเลย และระดับอำเภอไปแล้ว เวทีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหลายภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. คณะครู ตัวแทนเยาวชน และตำรวจในพื้นที่ โดยมีปลัดอำเภอเอราวัณเป็นประธานในเวทีร่วมพูดคุย จากการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ผ่านมา อำเภอเอราวัณสามารถจัดงานบวช งานบุญกฐิน งานศพปลอดเหล้า ได้ถึง 90% และยังมีงานบุญอุทิศส่วนกุศล (แจกข้าว) บุญเข้าพรรษา ที่สามารถขับเคลื่อนให้เป็นงานบุญปลอดเหล้าได้

ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบ ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องที่มาจากต่างถิ่น ที่ไม่เข้าใจการจัดงานบุญปลอดเหล้า เจ้าภาพบางรายกลัวโดนเพื่อนบ้านตำหนิ ส่วนวิธีแก้ไขปัญหา ผู้นำชุมชนเห็นตรงกันว่า จะต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจการจัดงานบุญปลอดเหล้า

โดยการประชาสัมพันธ์ในชุมชน และควรที่จะมีแรงจูงใจให้กับเจ้าภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานบุญปลอดเหล้า เช่น สนับสนุนเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือเป็นเงินช่วยงาน พร้อมใบประกาศนียบัตร ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางปลัดอำเภอเอราวัณและผู้ที่รับผิดชอบจะร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand