เทศบาลตำบลสำราญฟื้นฟูงานบุญบั้งไฟ จัดงานปลอดเหล้า

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายอาคม ศิลปดอนบม นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีนี้เทศบาลตำบลสำราญได้กำหนดจัดกิจกรรมฟื้นฟูงานบุญประเพณีบุญบ้ังไฟ ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีที่ชาวตำบลสำราญไม่ได้จัดมาเป็นเวลานานหลายปี พิเศษสุดในปีนี้ได้ร่วมมือกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และมาตรการจัดงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่และพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายวัฒนาช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์ เป็นตัวแทนของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมพิธีเปิดและมอบงบประมาณสนับสนุนขบวนแห่รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพ จำนวน 8 ขบวน การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้งบประมาณดำเนินโครงการ ของเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่

ภาพ/ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน และกิจกรรมพิเศษ ภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand