งดเหล้าใต้ล่าง ร่วมกับ คณะนักวิชาการอิสระ จัดวงคุยด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดงาน “แข่งเรือบางกล่ำ” รวมถึง ทิศทางการต่อยอด ฟื้นเพลงเรือ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และ คณะนักวิชาการอิสระ  ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยความสำเร็จการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา หรือ เรียกขานอีกชื่อ “งานแข่งเรือบางกล่ำ” ณ ห้องประชุม อบต.บางกล่ำ

เล่าเรื่องราวย้อนอดีตมาสู่ปัจจุบัน โดย ครูเปลื้อง ปราชญ์ชาวบ้าน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานทุกภาคส่วน … ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ คณะนักวิชาการอิสระ ได้จัดวงคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านปัจจัยความสำเร็จของการจัดงาน “แข่งเรือบางกล่ำ” รวมถึง ทิศทางการพัฒนาต่อยอด ฟื้นเพลงเรือ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สู่ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ของดีบางกล่ำ .. นอกจากนี้ ในระหว่างการแลกเปลี่ยน ได้มีการชวนมองเป้าหมายร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดงานครั้งต่อไป และ เชียร์ขยับไปสู่ พื้นที่จัดงานต้นแบบ ท่องเที่ยวปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เหล้า บุหรี่ (พื้นที่สุขภาวะ) ..คนบางกล่ำสุขภาพดี มีความสุข สนุกสร้างสรรค์ ในอนาคต … ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ พี่น้องชาวบางกล่ำ “วัฒนธรรมสายน้ำ สร้างสุข สนุกสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวปลอดภัย”

#แข่งเรือบางกล่ำ#สสส#สงขลา#เครือข่ายงดเหล้า#งดเหล้าใต้ล่าง#สังคมสุขภาวะ#บุญประเพณี#วัฒนธรรมสายน้ำ#sdnthailand#ตลาดน้ำบางกล่ำ#ชุมชนสุขภาวะ#เรือยาวประเพณี

กองบรรณาธิการ SDNThailand