จังหวัดยะลาร่วมออกนิทรรศการแจกสื่อรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดแอลกอฮอล์และยาสูบ

4/6/65 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลาร่วมออกบูธนิทรรศการแจกสื่อรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดแอลกอฮอล์และยาสูบ

เนื่องในงานกาชาดประจำปี65 ณ บริเวณวงเวียนหลักเมืองหน้าศาลากลางและศูนย์ราชการ ของจังหวัดยะลา ภายในงานได้มีนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เชิญศูนย์ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลาร่วมออกนิทรรศการภายในบูธนิทรรศการ

ได้มีการแจกสื่อรณรงค์เกี่ยวกับทุกฝ่ายของแอลกอฮอล์และยาสูบโดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมงานให้ความสำคัญและสนใจในการแจกจ่ายสติกเกอร์แผนภาพความรู้ในวันนี้ได้มีท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลามาให้กำลังใจทีมงาน #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา #ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ #YSDNYALA #SDNYALA #ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน

กองบรรณาธิการ SDNThailand