เยาวชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.กระนวน

เย็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และแกนนำเยาวชน อำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ (YSDN) ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกระนวนที่พร้อมใจกัน ร่วมแรงร่วมใจในการจัดเตรียมขบวนแห่บุญบั้งไฟ งานประจำปีของชาวอำเภอกระนวน และฝึกซ้อมการฟ้อนรำเซิ้งบั้งไฟ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานในประเพณีบุญเดือน 6 หลังจากที่ว่างเว้นจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในหลายปีที่ผ่านมา

โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยจัดให้มีการประกวดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ รอบเขตเทศบาลเมืองกระนวนและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้านนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ในนามตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า การจัดงานบุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟ ของอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในปี 2565 นี้ สคล. และ สสส. ได้รับโอกาสจากคณะผู้บริหารทางเทศบาลรวมไปถึงท่านนายอำเภอ และที่สำคัญได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกระนวน มีมติในเวทีประชาคมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และเริ่มขับเคลื่อนการจัดงานเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมการบริโภคการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า รักษาไว้ซึ่งความงามของวัฒนธรรมอีสาน เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการจัดงานและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยได้ให้การสนับสนุนชุมชนในการจัดเตรียมขบวนรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพ

จัดให้มีการประกวด และกิจกรรมรณรงค์ “บุญบั้งไฟวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ภายในงาน ตลอดจนกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดงานเพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดงานในปีต่อไป ซึ่งตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมขบวนแห่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่จะมาเที่ยวชมงานในวันเสาร์-อาทิตย์ที่จะถึงนี้ และในขณะเดียวกันภายในจังหวัดขอนแก่น ทาง สคล. ยังเตรียมความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมรณรงค์ จัดกิจกรรมภายในงาน เพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป

ภาพ/ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand