ฟุตซอลเยาวชน U19 อมก๋อยเพื่อนกันมันส์โนแอล 2022 ปั้นฝันเยาวชนพื้นที่ห่างไกลสู่ความเป็นหนึ่ง

ฟุตซอลเยาวชน U19 อมก๋อยเพื่อนกันมันส์โนแอล 2022 ปั้นฝันเยาวชนพื้นที่ห่างไกลสู่ความเป็นหนึ่ง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ยกระดับกีฬาในกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาให้มีมาตรฐาน ห่างไกลจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี ก๋ายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย-หญิง อายุไม่เกิน 19 ปี อมก๋อยเพื่อนกันมันส์โนแอล 2022 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านยางครก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนทั้งชายและหญิงให้ความสนใจมาร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม (ชาย 20 ทีม หญิง 4 ทีม) สนามที่ 1 รอบแบ่งสายคัดเลือก วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 สนามหญ้าเทียมบ้านยางครก ตำบลยางเปียง

โดยทุกทีมจะได้แข่งสัปดาห์นี้ ในสายตนเองทีมละ 2 แมทต์แข่งขัน สนามที่ 2 รอบแบ่งสายคัดเลือก วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ สนามเทศบาลตำบลอมก๋อย โดยทุกทีมจะได้แข่งสัปดาห์นี้ ในสายตนเองอีกทีมละ 2 แมทต์จนทราบว่า 2 ทีมที่ได้เข้ารอบตัดเชือกแต่ละสายคือทีมใด (คะแนนสูงสุด 2 ลำดับจากแต่ละสาย) สนามที่ 3 สนามชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 สนามหญ้าเทียมบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย จะแข่งตั้งแต่รอบตัดเชือก 8 ทีมประเภทเยาวชนชาย และ 4 ทีมเข้ารอบประเภทเยาวชนหญิง จนกว่าจะได้ทีมชนะเลิศจากทั้ง 2 ประเภท ฟุตซอลเยาวชน U19 อมก๋อยเพื่อนกันมันส์โนแอล 2022 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SDN FUTSAL NO-L CUP ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเล่นกีฬาฟุตซอล สร้างเป้าหมาย สร้างวินัย ให้กำลังใจ และสอนให้รู้จักพิษภัยจากปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด มีความมั่นคงในใจ และไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพและอนาคตได้ นอกจากนี้ยังเป็นงานสร้างเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปลอดปัจจัยเสี่ยง ในเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand