“ ทีมรวมเพื่อน คว้าแชมป์ SDN FUTSAL NO-L CUP 2022 พิษณุโลก “

วันที่ 30 เมษายน 65 และ 1 พฤษภาคม 65 ที่ผ่านมา เครือข่ายเยาวชน YSDN พิด’โลก จัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน “เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) SDN FUTSAL NO-L CUP 2022 จ.พิษณุโลก (นัดอุ่นเครื่อง) โดยวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน “เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) SDN FUTSAL NO-L CUP 2022 จ.พิษณุโลก เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน รณรงค์ลดนักดื่มหน้าใหม่ รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายเยาวชนฯ และองค์กรงดเหล้า จ.พิษณุโลก ขับเคลื่อนการลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

                นายประดับ สุริยะประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลกพร้อมนายวราวุฒิ สายเปลี่ยน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “การแข่งขัน SDN FUTSAL NO-L CUP 2022 “ เพื่อนกันมันส์โนแอล” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเครือข่ายเยาวชน YSDN พิด’โลก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ (สสส.)  โดยมีเป้าหมายหลักด้านหนึ่งคือ การส่งเสริมหรือสร้างสรรค์กิจกรรม นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคม ลดนักดื่มหน้าใหม่ เปิดโอกาศให้เยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงความสามารถในมิติต่าง ๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 3 ประการหลัก ดังนี้

1.เพื่อเปิดโอกาสนักกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่ร่วมแข่งขันได้ประสบการณ์ชีวิต รักสุขภาพ รักในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง และก้าวข้ามปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด รวมทั้ง การยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬา ขอโทษ ให้อภัย

2.เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอน(โค้ช) ผู้จัดการทีม คณะทำงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สร้างนักกีฬาให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีเป้าหมายของชีวิต และรู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณค่า

3.เพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนในประเทศไทย โดยจัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับโซน และชิงแชมป์ประเทศไทย จัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐาน นำเสนอผ่านสื่อสาธารณะอย่างสร้างสรรค์

โดยครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันในจังหวัดพิษณุโลก มีทีมเขาร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะมีสิทธิเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก SDN FUTSAL NO-L CUP 2022 รอบคัดเลือกจังหวัดพิษณุโลก ในปลายปีนี้ เพื่อค้นหาทีมตัวแทนไปแข่งขันระดับโซน และรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป ”

                นายจักรกรินทร์ กลิ่นอาจ อาสาสมัคร YSDN พิษณุโลกกล่าวว่า ผลการแข่งขันในครั้งนี้คือ

ทีมที่ชนะเลิศได้แต่ทีมรวมเพื่อน

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ร่วมคือ ทีมคิโมจิและทีมพิษณุโลก FA

ภาพกิจกรรม

ภาพข่าว สคล. พิษณุโลกสร้างสุข

กองบรรณาธิการ SDNThailand