อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดค่ายอบรมอนุชนฯ จัดหลักสูตรนำร่องอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายรอน ใจกันทาง จัดค่ายอบรมอนุชนฯ จัดหลักสูตรนำร่องอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชน

โดยทีมวิทยากรศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอปายแม่ฮ่องสอน   เพื่อให้ผู้ฝึกสอนพัฒนานักกีฬาฟุตซอลเยาวชนให้มีความรู้ด้านทักษะกีฬาที่ถูกต้อง ส่งเสริมการมีทักษะชีวิตและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงทั้งเครื่องแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน

นายรอน ใจกันทา ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า

วันนี้ว่าด้วยเรื่องทักษะ ว่าด้วยเรื่องกีฬา ว่าด้วยเรื่องทีม ว่าด้วยเรื่องการจัดการทีม การโค้ช และแทคติกการเล่น กีฬาเป็นได้หลายเรื่อง ตั้งแต่ความสนุก การสร้างสุขภาพ อาชีพ การสร้างชาติ และมองว่ากีฬาเป็นมากกว่านั้นเพราะกีฬาเป็นได้ทั้งยารักษาโรคและเครื่องมือรักษาคน ขอขอบคุณทีมงานพ่อหลวงอาร์ท ช่างวี น้องนก ในการนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ต้อมกีฬาปาย อาจารย์ต้อมศูนย์พัฒนากีฬา พ่อหลวงโจ้ บ้านใหม่ฯ…ค่ายเรายังไม่จบพบกันอีกครั้ง30เมษาและ1พฤษภา ณ สนามกีฬาแม่นาเติงสปอร์ตซิติ้

กองบรรณาธิการ SDNThailand