YSDN เวียงชัย ,คนหัวใจเพชรเวียงชัย ,ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ,ปกครองอำเภอเวียงชัย จัดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์สนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

วันที่ 13 เมษายน2565 YSDN เวียงชัย ,คนหัวใจเพชรเวียงชัย ,ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ,ปกครองอำเภอเวียงชัย จัดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์สนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ได้จัดคาราวาน ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจด่านชุมชน และรณรงค์ คนรุ่นใหม่รวมทั้งประชาชนทั่วไป เที่ยวสงกรานต์สนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเครอบครัว เพื่อสร้างกระแสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุและทะเลาะวิวาทที่มีสถิติสูงขึ้นทุกปี #YSDNเวียงชัย #ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย #สงกรานต์2565

กองบรรณาธิการ SDNThailand