สงกรานต์วัฒนธรรมสร้างสุข สืบสานประเพณีดั้งเดิม ณ เชียงคาน

13 เมษายน 2565 ณ วัดป่าใต้ เทศบาลตำบลเชียงคาน ชุมชนจาก 9 คุ้มวัด/ชุมชน จัดงานสงกรานต์วัฒนธรรมสร้างสุข

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยเน้นวิถีเดิมของประเพณีสงกรานต์สมัยก่อน โดยคุ้มวัดแต่ละชุมชน เลือกวัฒนธรรมเด่นชุมชนละ 1 อย่าง มาจัดกิจกรรมรวมกัน ณ วัดป่าใต้ แห่มากจากชุมชนของตัวเอง อาทิ ชุมชนศรีคุนเมือง แห่ข้าวพันก้อน , ชุมชนวัดป่าใต้แห่ต้นดอกไม้ ,ชุมชนวัดสันติวนาราม ก่อเจดีย์ทราย , ชุมชนมหาธาตุ การละเล่นหมากสะบ้า ชักกะเย่อ การละเล่นพื้นบ้านโปงตีเล็ง และอื่นๆอีกมากมาย

นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน และ นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ได้เข้ามาราวมกิจกรรมกับทางชุมชน พร้อมเล่นกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นอย่างสนุกสนาน ภายในกติกาชุมชน และมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 นายอำเภอเชียงคานกล่าวอีกว่า “ต้องขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่มีส่วนในการสนับสนุนชุมชน ให้เกิดกิจกรรมดีๆ สร้างสรรค์และสืบต่อวัฒนธรรมสงกรานต์ วิธีไทย สร้างความสนุกสนาน การมีส่วนร่วม ความสามัคคีของชุมชนและรณรงค์ให้งานปลอดเหล้า ปลอดภัยอีกด้วย”

กองบรรณาธิการ SDNThailand