“นายโชติ ฟางลอย” ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง

นายโชติ ฟางลอย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยองรายงานผลดำเนินการโครงการประชาคมงดเหล้าและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจังหวัดระยองปี2564 ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเนื่องโอกาสเยี่ยมชมบูธเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดระยอง

#เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระยอง#สคล.#สสส.