เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณี ปลอดเหล้า ต้าน covid – 19 “1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานบุญประเพณีที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมี นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งสาธารณสุขอำเภอ สภ.หนองบัวลำภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายงดเหล้า สำหรับการพูดคุยในช่วงแรกเป็นการเล่าถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่ และการรับมือต่างๆของหน่วยงาน และสถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์โดยทั่วไปของประเทศไทย

โดยนายอำเภอโนนสังกล่าวว่า มีการดื่มที่ค่อนข้างหนักและมีการดื่มหลายประเภท การตลาดก็หลากหลาย ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ เช่น สาโท สุราเถื่อน บางอย่างก็เกือบถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ถูกกฎหมายก็มี ปัญหาการดื่มก็ไม่ได้ลดลง จึงต้องเข้มในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันในชุมชน ยิ่งจำเป็นต้องทำ เพราะหากปล่อยเป็นไปแบบนี้ ย่อมเกิดปัญหามากมายและผลกระทบมากกว่าเดิม ทั้งกระทบตัวเอง (สุขภาพ เสียเงิน), ครอบครัว ,สุขภาวะของชุมชน ​

ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในชุมชน ผู้นำต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ปกป้องชุมชนของเราให้ปลอดภัย ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆ ส่วนการสะท้อนข้อมูลต่างๆ นี้นั้น ก็เพื่อที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนในพื้นที่อื่นๆต่อไป

​“เราต้องช่วยกัน ลด หรือ งด ให้เกิดผล เพื่อให้คนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเองและชุมชน อย่างน้อยที่สุด เราก็จะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของจังหวัดที่อยู่ในอัตราการดื่มแอลกอฮอล์สูง” นายอำเภอโนนสังกล่าว

นายสุนทร มุนติเก นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ กล่าวว่า “การดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ ที่ผ่านมา ทั้งงานบุญต่างๆ งานสงกรานต์ หรือแม้แต่งานเด่น เช่น งานประเพณีบุญบุญบั้งไฟตำบลกุดดู่ ในพื้นที่มีการณรงค์งดเหล้าได้ประมานนึง ร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู แต่ถือว่ายังไม่สำเร็จ 100 % ในส่วนของปีนี้ ถ้าสถานการณ์โควิดยังอยู่ ก็คงไม่มีการจัดงาน” นายกกล่าวต่ออีกว่า “งานบุญบั้งไฟเป็นงานที่ควบคุมได้ยาก เป็นงานที่คนกินดื่มมาตลอด การปรับเปลี่ยนจึงต้องค่อยๆปรับไปทีละนิด”