จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนชุมชนคนสู้เหล้า และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ทฯ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนชุมชนคนสู้เหล้า และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมืองดเหล้าเข้าพรรษาและบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัยปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมี นางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพระลับ ในนามประธานที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของชุมชนคนสู้เหล้าตำบลพระลับ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานมายาวนานมากกว่า 10 ปี และขยายผลการดำเนินงานสู่ประเด็นงานด้านอื่นๆ

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ หัวหน้าโครงการประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้กำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานชุมชนคนสู้เหล้าในพื้นที่ 8 หมู่บ้านใน 4 ตำบล ตามโครงการประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมของจังหวัดอื่นๆเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ชวนคิดชวนคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม และนำเสนอกิจกรรมที่จะดำเนินงานต่อยอด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมเป็นผู้นำชุมชนและอาสาสมัคสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จาก 8 ชุมชน จำนวนกว่า 40 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในชุมชนจำนวน 20 คน โดยในตอนท้ายก่อนปิดการประชุมผู้แทนชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบลได้ร่วมกันลงนามใน บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมืองดเหล้าเข้าพรรษา และบุญประเพณีปลอดเหล้าปลอดภัยปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปี 2565 เพื่อขยายความร่วมมือการทำงานและต่อยอดการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จังหวัดขอนแก่น