ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ ปรับปรุงตกแต่งกำแพงและบริเวณโดยรอบ ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วันที่ 25 มีนาคม 2565(วันที่สอง)ณ ศูนย์เด็กเล็ก ต.แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นกิจกรรม สำหรับการรวมตัวกันของเหล่า #เครือข่ายจิตอาสา#เยาวชนอาสาสมัคร

ที่มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อน้องๆ เยาวชน ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.แม่ทอม 🥰🥰🥰#คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา นำโดย คุณชาญวิทูร สุขสว่างไกร ผู้ประสานงาน และคณะทำงาน ร่วมกับ อบต.แม่ทอม ศูนย์อาสาสมัคร มอ.หาดใหญ่ นำโดยคณะอาจารย์และกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจากหลากหลายพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่ มาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ ปรับปรุงตกแต่งกำแพงและบริเวณโดยรอบ ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เกิดความสุข สนุกสนานและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์#สสส#สคล#thaihealth#งดเหล้าใต้ล่าง#งดเหล้าสงขลา#เยาวชนคนสู้เหล้า#ชุมชนปลอดเหล้า#สื่อรักให้พักเหล้า#ไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพไม่เสี่ยงโควิด#วัฒนธรรมสร้างสุขท่องเที่ยวปลอดภัย

กองบรรณาธิการ SDNThailand