ร่วมพูดคุยการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพูดคุยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายงดเหล้า (สคล.)ในการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เทศกาลส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 . เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์และประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand