เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 อำเภอเชียงคาน

โดยมีการหารือกระบวนการดำเนินงานร่วมกันต่อและแลกเปลี่ยนการจัดบุญ ประเพณีที่ผ่านมาในพื้นที่ ช่วงสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน

นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน ปลัดอำเภอเชียงคาน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ตำรวจ สภ.เชียงคาน สารวัตรกำนัน ตัวแทนกำนัน โรงเรียนเชียงคาน น้องเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เครือข่ายงดเหล้าส่วนกลาง / ภาคอีสานตอนบนและจังหวัดเลย จากการพูดคุยที่ผ่านมาอำเภอของเชียงคาน ได้มีการงดจัดงานบุญประเพณีและเทศกาลขนาดใหญ่ อนุญาตให้มีเพียงงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเท่านั้น เช่น งานศพ ส่วนงานบวช งานแต่ง ที่มีการเตรียมการและขออนุญาตไว้ก่อนหน้าแล้ว ก็ต้องมีมาตรการลดจำนวนคนร่วมงาน ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนร่วมงานเพิ่ม มีมาตรการคัดกรอง โดย ผู้นำชุมชนตรวจตราเข้ม และทีม อสม. ช่วยคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ร่วมงานช่วยเจ้าภาพจัดงาน เชียงคานเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวแซนด์บ็อกของนโยบายท่องเที่ยวรัฐบาล จึงมีมาตรการเข้มข้นเรื่องการจัดงานต่างๆ อย่างเข้มงวด การดำเนินงานจึงเป็นไปด้วยดีในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการหารือ มาตรการจัดงานสงกรานต์ตามรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมในปีนี้ด้วย ด้วยการออกแบบและร่วมมือกันของทั้ง 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน เพื่อให้งานสงกรานต์ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดิม แต่ยังคงรักษามาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 อยู่ด้วยนั่นเอง

กองบรรณาธิการ SDNThailand