ตำบลอุ่มเม่า ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโควิด-19 นำร่องระดับอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์

18 มีนาคม 2565 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ระดับตำบล

โดยมีนางรุจิเรจ จันทรสมบัติ ปลัดอาวุโส อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนนายอำเภอให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม เวทีในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ เทศบาลตำบลอุ่มเม่า เทศบาลตำบลโคกศรี หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ทั้งสาธารณสุขอำเภอยางตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกศรี เจ้าคณะอำเภอยางตลาด เจ้าคณะตำบลโคกศรี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชนทั้ง 12 ชุมชนในพื้นที่ตำบลอุ่มเม่า แนวทางนโยบายการขับเคลื่อนของพื้นที่ มุ่งไปที่งานศพปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา และงานบุญประเพณีต่างๆ ซึ่งเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนป้ายให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 12 ชุมชน เพื่อใช้ในงานบุญในพื้นที่ ที่เจ้าภาพจัดงานปลอดเหล้า เนื้อความว่า

ขออภัยแทนเจ้าภาพ งานนี้งดเหล้า ไม่มีน้ำเหล้า ไม่มีน้ำเมา มีแต่น้ำจิต น้ำใจ ให้แก่กัน

กองบรรณาธิการ SDNThailand