รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถกมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถกมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ประกอบไปด้วย 5 อำเภอนำร่อง ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม และอำเภอสิชล รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณะสุขนครศรีธรรมราช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนงานเสริมพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวปลอดภัย โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือถึงมาตรการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดทำพื้นที่ Blue zone สำหรับร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA Plus และ มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค Covid 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus ทั้งนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจะดำเนินการอบรมและยกระดับผู้ประกอบการเป็นการต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand