การประชุม ร่วมหารือการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร

#การประชุม ร่วมหารือการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัยระบบCommunication all channel ใช้แนวคิด Scenario Theory

นำทีมโดย ดร.อ.สง่า ดามาพงษ์ ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย คุณวัลภา แวนวิลเลี่ยม คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี รศ.ดร.สุขสันต์ พรหมบัญพงศ์และคุณอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารมช.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายอาหาร ด้วยโจทย์การพัฒนา และเชิงรุกในระบบอาหารที่ปลอดภัย โภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์วิกฤต โควิด19 General by case study ผ่านกลไกลร้านอาหาร โรงเรียน ชุมชนและก่อให้เกิดครัวกลางในพื้นที่นั้น ด้วยการแบ่งปัน พร้อมการผลักดันเกิดนโยบายสาธารณะ และความปลอดภัยในสุขภาวะ #สสส. #สคล. #เครือข่ายอาหารปลอดภัย#SDN#ความมั่นคงทางอาหาร#อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

กองบรรณาธิการ SDNThailand