“ หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น ต้อนรับฤดูกาลสุขปลอดเหล้า ช่วงเข้าพรรษา 2566 “

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้โครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา 2566 จัดเวิร์คช็อปและส่งมอบหลักสูตร “ เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น และนวด ประคบ แช่ กดจุด “ โดย คุณพิมพ์มณี เมฆพายัพ หัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร คุณฟ้าปองดิน นาคขวัญ หมอแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คุณปราณ นาคขวัญ นักออกแบบและจับคู่อาหารวัตถุดิบท้องถิ่น มาร่วมออกแบบกิจกรรม ให้กับชมรมคนหัวใจเพชร บ่าวงดเหล้า สาวพักตับชุมชนนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

” จากเดิมที่เราเน้นเรื่องของการชวนคน ละ เลิก เหล้า ปรับพฤติกรรม เรื่องของการดื่ม ให้สู่การเลิกดื่ม เรามองว่าแค่นั้นมันยังไม่พอ มันต้องมีการขยับมิติอื่น ๆ ซึ่งการบำรุงสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ จึงนำหลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต เข้ามาติดตั้งทักษะ องค์ความรู้ ให้กับชุมชน ปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ 15 ชุมชน ทั่วประเทศ เพราะชุมชนมีองค์ประกอบครบทุกด้านในเรื่องของวัตถุดิบ พืช สมุนไพร หรือสัตว์เลี้ยงท้องถิ่น ม1าทำอาหารบำรุงสุขภาพ ซึ่งก็ถือโอกาสในช่วงเข้าพรรษานี้ 3 เดือนนี้ นอกเหนือจากการเชิญชวนคนงดเหล้าแล้ว ยังสามารถกินอาหารที่มีประโยชน์ ขับสารพิษ ฟื้นฟูตับ ให้กับตัวเองและคนในครอบครัวได้ “
. . .
นางสาวพิมพ์มณี เมฆพายัพ หัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

” พี่เชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในวันนี้ เราจะมีสวนสมุนไพรเกิดขึ้นบริเวณบ้านของตัวเอง เราจะไม่ต้อง
ไปซื้อจากที่อื่นที่มีราคาสูง เราจะผลิตเอง กินเอง ใช้เอง ฉะนั้นการเรียนรู้ในวันนี้เราจะต้องต่อยอดให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบที่แรกของประเทศไทย ในเรื่องของสุขภาพ สุขภาวะ และเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มคนที่อยากงดเหล้า หันมาดูแลสุขภาพ
ได้มาร่วมเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้กลับไปดูแลสุขภาพตัวเองได้ “
. . .
นางไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดตรัง

” เป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักสมุนไพรบ้านเรา ที่มีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย แต่เราไม่รู้จักนำมาใช้ หรือนำมาปรุง
เป็นอาหารสำหรับดูแลสุขภาพ วันนี้ก็ได้รู้ถึงวิธีการทำ วิธีการกิน อย่างไรให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำมาปรับใช้ช่วง
เข้าพรรษา คนในชุมชนจะได้มีกิจกรรมต่อเนื่อง และสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ “
. . .
นายทวี หนูนุ่ม ประธานกรรการ ชมรมคนหัวใจเพชร บ่าวงดเหล้า สาวพักตับ
ต.น่าโยง อ.นาข้าวเสีย จ.ตรัง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง ร่วมวางแผน จัดเตรียมฐานข้อมูลชุมชน มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ชมรมคนหัวใจเพชร บ่าวงดเหล้า สาวพักตับชุมชนนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ชุมชนที่คอยขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยง ให้เกิดองค์ความรู้และทักษะการทำอาหารเพื่อสุขภาพ โดยนำสมุนไพรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นฐานเรียนรู้ ติดตั้งทักษะชวน ช่วย ชม เชียร์ ผู้บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาและครอบครัว ในช่วง 3 เดือน นี้

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ภาพ : ธนบดี เจริญผล / ศุภสุตา แสงมณี
ข่าว : ธนบดี เจริญผล
ข้อมูลจาก Facebook : Noote Good Note

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง