ภาคเหนือตอนล่าง เตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล “เพื่อนกัน มันส์ โน แอล”

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อวานนี้ (16 กุมภาพันธ์) ศูนย์ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง โดยนายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงาน สคล.นล. ประชุมทีมเจ้าหน้าที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดทำแผนกำหนดทิศทางการทำงาน และกำหนดการการจัดกิจกรรมต่างๆในภูมิภาคเหนือตอนล่าง

กำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล “เพื่อนกัน มันส์ โน แอล” ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้เลือกสนามโรงเรียนจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดย Thai PBS จะมาทำการถ่ายทอดสด เช่นเดิม

ขับเคลื่อนงานโครงการ อำเภอสร้างสุข ซึ่งเป็นโครงการที่จะเน้นย้ำให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมและทำให้อำเภอสร้างสุขขึ้น โดยทั่วประเทศไทยมีเป้าหมายสร้างจำนวน 40 อำเภอสร้างสุข

ขับเคลื่อนอำเภอบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะจบโครงการในไม่ช้านี้ โดยมีอำเภอสามเงา จังหวัดตาก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี อำเภออื่นๆที่เหลือกำลังเร่งติดตามผลดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ

โครงการงานวิจัยคนหัวใจเพชรปี 2565 โดยมีเป้าหมายที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อถอดบทเรียนคนหัวใจเพชรรวมไปถึงการประเมินผลกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและขับเคลื่อนโครงการคนหัวใจเพชรในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ของภาคเหนือตอนล่าง

กำหนดการมอบรางวัลสัปปายะอวอร์ดส์ โดยขับเคลื่อนการมอบรางวัลช่วงระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ โดยทุกจังหวัดจะต้องมีการมอบรางวัลฯ ตามเกณฑ์คัดเลือกที่เป็นมาตรฐานหรือที่ได้กำหนดเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ โดยเวทีสัปปายะอวอร์ดส์ จะจัดที่จังหวัดพิษณุโลก และมีกำหนดการจะลงพื้นที่สัญจรที่อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตรในวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 เพื่อสำรวจองค์กรหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

นอกจากนี้นายสอน ขำปลอด ยังได้อบรมทีมงาน ให้มีความสอดคล้องกับมอตโต้ที่ว่า “ทีมดี มีทักษะ จิตสาธารณะ เพื่อสร้างสุข” ด้วยการทำงานที่มีความเข้าอกเข้าใจกัน มีการประสานงานที่ดี มีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานไปด้วยกันอย่างมีความสุข รวมไปถึงลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจมีหรืออาจเกิดขึ้นได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคทุกคน ล้วนแล้วแต่ก็มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยเฉพาะการสร้างสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้เป็นสังคมที่สร้างสุขซึ่งกันและกันสืบต่อไป

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand