ปลูกพลังบวก เด็กปฐมวัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1