เหนือล่างจัดเวที Quick Win โครงการปี 65

โดยนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ผู้ประสานงาน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และทีมงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในระดับภาค ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดประชุมประเมินโครงการควินและขึ้นโครงการปี 65 ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์-รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มต้นด้วยการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของส่วนกลางและงานของ สคล. ภาคเหนือตอนล่าง แบ่งปันความรู้สึกและสานสัมพันธ์ความภาคภูมิใจต้นทุนความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ

นิยามของความสุขของคนเครือข่าย นิยามเพื่อสังคม เช่น การได้ทำความดีเพื่อสังคม, ความสุขคือความต้องการที่ทุกคนอยากจะได้เป็นผลจากการทำความดี, การที่ทำสิ่งใดแล้วไม่เดือดร้อนผู้อื่น, ฝันเห็นคนอื่นมีความสุข, ความสุขได้ทำอะไรที่เราอยากทำไม่มีปัญหาเข้ามาเบียดเบียนตัวเราและข้างของสังคม, การใส่ใจตนเองและใส่ใจคนรอบข้าง

นิยามความสุขภาวะอารมณ์ สุขจากการเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสรรพสิ่ง, นิยามความสุขสภาวะจิตใจที่ทนต่อความทุกข์ได้, นิยามความสุขทำอะไรก็ได้ที่เราเป็นสุขไม่ทุกข์ใจกับตัวเองและคนอื่น, ความสุขคือความว่างความอิสระ, ความสุขคือความสบายง่ายๆ, การอยู่สบายๆ

นิยามความสุขด้านสุขภาพ นิยามความสุขของเราไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีหนี้สินและมีเงินใช้, ความสุขคือการมีสุขภาพดีมีกินมีใช้ก็ควรยิ้มแย้มแจ่มใสถูกหวยรางวัลที่ 1,

สรุปมีความสุขแบบรวมๆ ความสุขความสบายใจ, สุขภาพแข็งแรง, สุขภาพจิตใจ, ความสุขความปลอดภัย ,ความสุข=ความสงบเย็น, ความสงบความเงียบ, การอยู่เฉย, สงบ เย็น สบาย , การที่เราเห็นคนในครอบครัวของเรามีรอยยิ้มในทุกๆวัน, สุขกายสุขใจทั้งตัวเองคนรอบข้าง, สังคมมีสุขอารมณ์ดี, คุณภาพชีวิตดี, ได้ทำงานที่อยากทำ, ได้ซักผ้าอยู่บ้าน, ได้กินอาหารที่อยากจะกิน, ได้นอนเต็มอิ่ม, ได้อยู่กับครอบครัว, ได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือ, ได้ถูกหวยก็คงดี, ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้, ทำอะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนคนอื่น, ไม่เป็นหนี้ใคร, ครอบครัวสบาย, ได้ทำในสิ่งที่ชอบและมุ่งมั่นสังคมปลอดเหล้าสู่สุขที่ยิ่งขึ้นตามรอยพระราชา, การทำงานให้สำเร็จลุล่วง, การลงทุนและได้ผลตอบรับตามเป้าหมาย, ความสุขในการทำงาน การพบปะเพื่อนร่วมงาน, ไม่อยู่ในภาวะที่มีความเครียดสูง, ปราศจากโรคและภัยสุขภาพ, มีงานที่ดี, ใจดี, คิดดี, พูดดี, ทำดี ต่อตนเองครอบครัวและคนรอบข้าง, เห็นสังคมเกื้อกูลกันมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, มีความปลอดภัยในชีวิต, สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งสุขภาพและทรัพย์สิน, สังคมคุณธรรม, ความสุขกินได้นอนหลับ, พอเพียง นิยามความสุขของคนเครือข่าย หรือของคนไทยหรือของคนทั่วโลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันหรือกระทั่งเหมือนกันบ้างก็มี

สำหรับประเทศไทยหากทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ มีสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ช่วยกันจุดประกายกระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความปลอดภัยความมั่นคงของสังคมก็จะตามมา..

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand