การแข่งขันฟุตซอล รุ่น 16 ปี “ อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 ”ครั้งที่๑ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัด

การแข่งขันฟุตซอล อิมพิเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 ครั้งที่ ๑ ที่ห้างอิมพิเรียลสำโรงชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อหาผู้ชนะเป็นตัวแทนเข้าชิงแชมป์ประเทศไทย SDN FUTSAL No L Cup Inspired by Thai PBS 2021

          เมื่อวันที่ 22 ม.ค.65 ที่ห้างอิมพิเรียลสำโรง สมุทรปราการ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล อิมพิเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 และประธานเปิดการแข่งขัน ได้กล่าวถึงการแข่งขันว่า  กีฬาฟุตซอลอิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 ครั้งที่ ๑ ชิงแชมป์ถ้วยเกียรติยศ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนเข้าชิงแชมป์ประเทศไทย SDN FUTSAL No L Cup Inspired by Thai PBS 2021 ในรอบต่อไป โดย กีฬาฟุตซอล นับเป็นกีฬายอดนิยม ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ช่วยส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างความสนุกสนานสามัคคีในหมู่คณะที่สำคัญยิ่ง อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติและนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิด ” เพื่อนกันมันส์โนแอล ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน “ ได้ในอนาคต

             ดร.กิตติ กล่าวอีกว่า ผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายการ ฟุตซอล อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021ขอขอบคุณ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรงที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขัน กรมพละ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ(สพฐ.สป.) มูลนิธิเจ้าพ่อทัพสำโรง กิตตินครกรุ๊ป เอสพี ดีไซร์, ทู บี นัมเบอร์วัน, มูลนิธิโซเชี่ยลมูฟเม้นท์(ส่งต่อพลังความดีในตัวคุณ) ,สคล.สมุทรปราการ, หน่วยจัดการเด็กเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ, และภาคีภาคประชาชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาพดี 

          “และขอให้การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อิมพีเรียล เจ้าพ่อคัพ 2021ประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงแชมปัจังหวัดสมุทปราการ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าชิงแชมป์ประเทศไทย SDN FUTSAL No L Cup Inspired by Thai PBS 2021 ในรอบต่อไป ”

          นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง กล่าวว่า 

ด้วยอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีการส่งเสริมสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตลอดมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาที่หลากหลาย อาทิ ทรัสต์กอล์ฟ โรลเลอร์เบลด ไอซ์สเก็ต สวนน้ำ Im Park ฟุตซอลในชุมชน และล่าสุดกำลังดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ Surf Skate และ Skate Board เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกันจาก ปัจจัยเสี่ยงที่ทำลายสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดโดยสามารถใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ มีความสง่างาม เป็นกำลังหลักที่สำคัญของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จึงร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน รายการฟุตซอล อิมพีเรียลเจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 ชิงชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท นับได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันรายการ SDN FUTSAL No L Cup Inspired by Thai PBS 2021 ในระดับจังหวัด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

          คุณโอฬาร  กล่าวต่อว่า หวังว่ารายการ ฟุตซอล อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านกีฬาเพิ่มขึ้น มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว และมีโอกาสก้าวสู่ความเป็นมีออาชีพได้ในอนาคต จึงขอชื่นชม และให้กำลังใจ คณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ผู้จัดการทีมสต๊าฟโค้ช ผู้นำชุมชน นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ที่มีความขยัน อดทน มีจิตใจมุ่งมั่น และแน่วแน่ในการฝึกฝน สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล นับเป็นการร่วมสร้างกิจกรรมที่ดี สร้างโอกาสให้นักเรียน และเด็กเยาวชนในชุมชน ให้ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความสามารถในทางที่เหมาะสม และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนค่านิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี สามารถพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต

กองบรรณาธิการ SDNThailand